Strona główna


Według światowej znakomitości Petera Brooka, teatr jest syntezą sztuk. Zatem łączy wątki pochodzące z innych dziedzin sztuki przydając im nowych treści. Powyższe stanowi motto sympozjum. Obiekt służący sztuce teatru jest tylko dopełnieniem tychże treści, niejednokrotnie tworzy neutralne tło. Można zaryzykować twierdzenie, że teatr zaistnieć może wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Stąd nasuwa się pytanie o jego miejsce we współczesnym świecie. Galopujący rozwój technik rejestracji i przekazu zdaje się przesuwać znaczenie teatru na plan dalszy. Jest to kolejne zagadnienie, które należałoby rozpatrywać w tym kontekście. Ujmując to zagadnienie inaczej, można szukać w dzisiejszych najszerzej pojętych strukturach teatru zmian, które  wpływają na inny jego kształt. Wiąże się to bezpośrednio z formą i funkcją obiektu teatralnego. Wówczas kolejnym wynikłym stąd problemem jest to, czy jego (teatru) architektura nadąża za rodzącymi się potrzebami i czy kierunek tej ewolucji jest z nimi zgodny. W tym miejscu wkracza inscenizator oraz widz i aktor, których współczesny język teatru określa mianem uczestników. Wracając do sentencji Petera Brooka, należy się zastanowić, czy współczesny teatr rzeczywiście, przy użyciu wszelkich dostępnych środków przekłada to, co nieprzekładalne.

Celem sympozjum nie jest znalezienie odpowiedzi na te problemy i inne stąd wynikające; jest nim próba znalezienia modus vivendi dla tego co fizycznie trwałe i tego co zmienne. Bogate tło jawiące się za pojęciem TEATR swój sens skupia właśnie w nim i powinno stanowić clou poszukiwań.

Program   Sympozjum

„Integracja sztuk wszelkich w XXI wieku. Architektura Teatru”

 15.11.2018 r. /czwartek/

8.00 – 8.45    Rejestracja uczestników

8.45 – 9.00    Otwarcie Sympozjum

 

9.00 –11.00    I SESJA

Moderatorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA

dr inż. Tadeusz FIDECKI

 

9.00 – 9.30    „Synteza sztuk w teatrze”

dr hab. inż. arch. Piotr OBRACAJ, prof. UTP, UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki, PC OISTAT         Polskie Centrum  Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Architektów i Techników Teatru

9.30 – 9.45    „Historia Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników , OISTAT”

mgr inż. Maciej WOJCIECHOWSKI, PC OISTAT, Warszawa

9.45 -10.00   „Zmieniająca się architektura teatru odpowiedzią na potrzebę współczesnego widza”

dr EWA GRABOWSKI – PRIVATE ATELIER – PHOENIX, ARIZONA

10.00 –10.15 „Dialog z formą architektoniczną w twórczości Martina Bubera”, dr inż. arch. Robert ŁUCKA, UTP Bydgoszcz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Zakład Architektury i Urbanistyki

10.15 -10.30  „Ulotność. Teatr w architekturze tymczasowej”,  mgr inż. Marcin GIERBIENIS, Politechnika Krakowska, Kraków

10.30 –10.45  Podsumowanie moderatorów, dyskusja

10.45 – 11.15 Przerwa na kawę

 

11.15 – 13.15    II SESJA

Moderatorzy: dr hab. inż. arch. Piotr OBRACAJ prof. nadzw. UTP

mgr inż. Maciej WOJCIECHOWSKI

 

11.15 –11.45 „Architektura teatralna budowanie miejsca dla otwartej wspólnoty”, dr hab. inż. arch. Magdalena KOZIEŃ – WOŹNIAK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury

11.45 –12.00 „Akustyka teatrów i sal koncertowych jako niematerialny element dziedzictwa kultury”, dr inż. Tadeusz FIDECKI PC OISTAT, Warszawa, mgr inż. Ewa WIĘCKOWSKA-KOSMALA PC OISTAT, Warszawa, mgr inż. Maciej ŁUKASZEWICZ Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o., Warszawa

12.00 -12.15  „Dynamika współczesnej formy teatralnej i jej wpływ na kształt i percepcję przestrzeni architektonicznej”, dr inż. arch. Małgorzata KAUS, UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki

12.15 -12.30   Społeczna wartość przestrzeni wokół teatralne” – dr inż. arch. Jolanta SROCZYŃSKA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

12.30 – 13.00   „Przestrzeń dla światła i czas dla dźwięku”, dr hab. inż. arch. prof. nadzw. Jerzy SUCHANEK, dr hab. inż. arch. prof. nadzw. HANNA MICHALAK, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

13.00 –13.15   Podsumowanie moderatorów, dyskusja

13.15 – 14.15 Lunch

 

14.15 – 16.00 III SESJA

Moderatorzy: dr hab. inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŻNIAK

dr inż. arch. Jolanta SROCZYŃSKA

14.15 – 14.30  „Teatr historyczny w Europie i w Polsce w XIX wieku. Problematyka konserwacji, modernizacji i

odbudowy” – prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej KADŁUCZKA, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

14.30 – 14.45  „Teatr w przestrzeni historycznej” – dr inż. arch. Piotr OPAŁKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych

14.45 – 15.00  „Stary Teatr w Krakowie jako przykład wpływu doktryn teatralnych na stan zachowania zabytkowej substancji” –  dr inż. arch. Dominik PRZYGRODZKI, Politechnika Krakowska

15.00 –15.15   „Odbudowa Isaac Theatre Royal w Christchurch (Nowa Zelandia) po trzęsieniu ziemi”, dr inż. Łukasz BEDNARZ, Politechnika Wrocławska

15.15 –15.30   „Reinterpretacja bydgoskiego Teatru Kameralnego”, mgr inż. arch. Łukasz ROSIAK, UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki

15.30 -15.45    „Instalacja artystyczna w przestrzeni publicznej „Teatru Miejskiego”, dr sztuki  Katarzyna KOŁODZIEJCZYK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

 

15.45 -16.00     Podsumowanie moderatorów, dyskusja

 

19.00               Uroczysta Kolacja – Restauracja Sowa, /adres: ul. Mostowa 4, Bydgoszcz/

 

16.11.2018.r. /piątek/

9.00 -10.45    IV SESJA

Moderatorzy: dr hab. inż. arch. Jerzy SUCHANEK, prof. nadzw.

dr hab. inż. arch. Bogusław SZUBA,

 

9.00 – 9.15   „Na styku medycyny, architektury i teatru – sale teatralne w XIX wiecznych zakładach dla psychicznie chorych”

dr Daria BRĘCZEWSKA-KULESZA, UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki,  UTP Bydgoszcz,

9.15 – 9.30    „Lokalna scena theatrummundi na przykładzie CDP w Szczecinie” – dr Arkadiusz POLEWKA,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury

9.30  – 9.45   „Nie-Teatr w przestrzeni miasta” – mgr inż. arch. Dawid WIECZORKOWSKI, UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki

9.45 – 10.00 „Rola i architektura teatrów plenerowych” –  dr inż. arch. Monika TROJANOWSKA,  UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki

10.00 –10.15 „Przestrzeń teatralna w mieście Lublinie” – dr hab. Inż. arch. Jan WRANA, prof. PL, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

Samodzielna Pracownia Architektoniczna

10:15 – 10:30 „Przestrzenie aktywności. Miejsca sztuki a „Theatrum Mundi” w mieście.”

mgr inż. arch. Paweł RZEPECKI, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

10.30 –10.40  Podsumowanie moderatorów, dyskusja

10.40 –11.00  Przerwa kawowa

 

 

11.00 – 11.15  uroczyste podziękowanie za lata pracy profesorowi Janowi TAJCHMANOWI w UTP Bydgoszcz

 

11.15 – 13.30  V SESJA

Moderatorzy:   dr hab. inż. arch. prof. nadzw. HANNA MICHALAK

dr hab. Inż. arch. Jan WRANA, prof. PL

 

11.15 – 11.30  „Teatr w przestrzeni architektury kontrastów”  dr hab. inż. arch. Bogusław SZUBA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych

11.30- 11.45   „Architektura hoteli i architektura teatru – związki i zależności” , mgr Kinga RACZEK

Politechnika Krakowska

11.45-12.00  „Plac Teatralny wraz z budynkami Teatru im. Wilama Horzycy jako oryginalne i inspirujące

miejscu w centrum Torunia” dr inż. arch. Aleksander Filip FURMANEK

UTP Bydgoszcz, WBAiIS, Zakład Architektury i Urbanistyki

12.00 –12.15  „Integracja współczesnej sztuki teatralnej i dziedzictwa kulturowego w przestrzeni ruin                               historycznych” – Katarzyna BAREŁKOWSKA,

12.15 – 13.00  Podsumowanie moderatorów, dyskusja, zamknięcie konferencji

 

13.00 – 14.00        Przerwa obiadowa

 

14.00 – 15.00  Sala Senatu. Spotkanie członków PC OISTAT rozszerzone o zaproszonych gości.

 

 

Miejsce obrad:

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja w Bydgoszczy, prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Aula A6 (hol główny budynek 2.1. parter)