Academic and organizational committee


Academic committee

CHAIRPERSON:
dr hab. inż. PIOTR OBRACAJ, professor, UTP BYDGOSZCZ, OISTAT

HONORARY CHAIRPERSON:
prof. dr hab. inż. arch. JAN TAJCHMAN, UTP BYDGOSZCZ

DEPUTY CHAIRPERSON:
prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA, PK, KRAKÓW

MEMBERS OF THE ACADEMIC COMMITTEE
prof. dr hab. inż. arch. WOJCIECH KOSIŃSKI, KA, Kraków
dr hab. ANNA BOCHENEK, professor, UTP, Bydgoszcz
dr hab. inż. arch. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK, PK, Kraków
dr hab. inż. arch. BOGUSŁAW SZUBA, professor, PWSZ Nysa
dr hab. inż. arch. JAN WRANA, professor, PL, Lublin
mgr inż. JERZY BOJAR, OISTAT
mgr. inż. MACIEJ WOJCIECHOWSKI, OISTAT
dr inż. TADEUSZ FIDECKI UM, Warsaw

Organizational committee:

CHAIRPERSON:
dr hab. inż. PIOTR OBRACAJ, professor, UTP BYDGOSZCZ, OISTAT

Members:
dr inż. arch. Robert Łucka
dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki
dr inż. arch. Małgorzata Kaus
mgr Iga Grześkow