Komitet naukowy i organizacyjny


Komitet naukowy

PRZEWODNICZĄCY:

dr hab. inż. PIOTR OBRACAJ,
prof. nadzw. UTP BYDGOSZCZ, OISTAT

PRZEWODNICZĄCY HONOROWY:
prof. dr hab. inż. arch. JAN TAJCHMAN, UTP BYDGOSZCZ

WICEPRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. inż. arch. ANDRZEJ KADŁUCZKA, PK, KRAKÓW

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO
prof. dr hab. inż. arch. WOJCIECH KOSIŃSKI, KA, Kraków
dr hab. ANNA BOCHENEK, prof. nadzw UTP, Bydgoszcz
dr hab. inż. arch. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK, PK, Kraków
dr hab. inż. arch. BOGUSŁAW SZUBA, prof. PWSZ Nysa
dr hab. inż. arch. JAN WRANA, prof. nadzw. PL, Lublin
mgr inż. JERZY BOJAR, OISTAT
mgr inż. MACIEJ WOJCIECHOWSKI, OISTAT
dr inż. TADEUSZ FIDECKI UM, Warszawa

Komitet organizacyjny:

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. inż. PIOTR OBRACAJ, prof. nadzw. UTP BYDGOSZCZ, OISTAT

Członkowie:
dr inż. arch. Robert Łucka
dr inż. arch. Grzegorz Rzepecki
dr inż. arch. Małgorzata Kaus
mgr Iga Grześkow