Koszty uczestnictwa


Koszty uczestnictwa

Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi 700 zł. (od osoby, autora publikacji). Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, wydruk artykułu po uzyskaniu pozytywnych recenzji w wydawnictwie punktowanym.

Opłatę za udział w sympozjum należy przekazać przelewem na konto:
Bank PEKAO S.A. II O/Bydgoszcz
nr 45 1240 6478 1111 0010 6975 5861 z dopiskiem „Architektura Teatru Nazwisko Uczestnika